Moja Oferta

Tłumaczenia ustne i pisemne
z języka polskiego na język niemiecki
z języka niemieckiego na język polski

Wysokiej jakości

Tłumaczenia ustne

Wysokiej jakości

Tłumaczenia ustne

 • KONSEKUTYWNE – negocjacje, spotkania biznesowe, rozmowy handlowe, szkolenia, wizyty delegacji zagranicznych
 • SYMULTANICZNE – konferencje
 • SZEPTANE – treść wypowiedzi tłumacz przekazuje szeptem bezpośrednio do ucha słuchacza

Poparte długoletnim doświadczeniem

Tłumaczenia pisemne

 • POŚWIADCZONE – dokumentacja sądowa, np. postanowienia, wyroki; akta stanu cywilnego, np. urodzenia, małżeństwa, zgonu; dowody osobiste, dyplomy, certyfikaty, licencje, umowy, akty notarialne, faktury, dokumenty samochodowe, świadectwa pracy, zaświadczenia o niekaralności itp.
 • PRAWNICZE – pełnomocnictwa, umowy itp.
 • EKONOMICZNE – sprawozdania finansowe, rachunki zysków i strat itp.
 • TECHNICZNE – instrukcje obsługi, katalogi itp.
 • MEDYCZNE – dokumentacja medyczna, artykuły naukowe itp.
 • HUMANISTYCZNE – psychologia, historia, religia, muzyka itp.
 • OGÓLNE – listy motywacyjne, oferty handlowe, materiały reklamowe, korespondencja itp.
 • POŚWIADCZONE – dokumentacja sądowa, np. postanowienia, wyroki; akta stanu cywilnego, np. urodzenia, małżeństwa, zgonu; dowody osobiste, dyplomy, certyfikaty, licencje, umowy, akty notarialne, faktury, dokumenty samochodowe, świadectwa pracy, zaświadczenia o niekaralności itp.
 • PRAWNICZE – pełnomocnictwa, umowy itp.
 • EKONOMICZNE – sprawozdania finansowe, rachunki zysków i strat itp.
 • TECHNICZNE – instrukcje obsługi, katalogi itp.
 • MEDYCZNE – dokumentacja medyczna, artykuły naukowe itp.
 • HUMANISTYCZNE – psychologia, historia, religia, muzyka itp.
 • OGÓLNE – listy motywacyjne, oferty handlowe, materiały reklamowe, korespondencja itp.